ภารกิจของเรา
มีระเบียบวินัย
เราฝึกเจ้าหน้าที่ของเรา ให้อยู่ในกรอบระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอ
การตรวจค้น
หากพบรถยนต์หรือสิ่งต้องสงสัย เราจะทำการตรวจเพื่อความปลอยภัย
ทบทวนการฝึก
ในแต่ละสัปดาห์เราจะทำการทบทวนการฝึกเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ของเราจะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
อุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่
อุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่พร้อมในการทำงาน ในการตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบ
การออกกำลังกาย
ออกกำลังการในทุกวัน เพื่อให้มีพละกำลังพร้อมในการปฏิบัติงาน
กล้องวงจรปิด
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มิตรภาพการบริการ
หัวใจหลักของการทำงานคือมิตรภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้รับบริการ
รับสมัครงาน
ทางเราต้องการพนักงาน รปภ.ที่มีจิตบริการเป็นจำนวนมากบริการด้วยใจ มาตรฐานความปลอดภัยระดับมืออาชีพโรงเรียนกวดวิชาชัยพฤกษ์

เว็บไซต์ในเครือ

ซีวายพี สไลด์ออน 24 ชม.

เว็บไซต์ในเครือ