รับรายละเอียดเพิ่มเติมภารกิจของเรา
มีระเบียบวินัย
เราฝึกเจ้าหน้าที่ของเรา ให้อยู่ในกรอบระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอ
การตรวจค้น
หากพบรถยนต์หรือสิ่งต้องสงสัย เราจะทำการตรวจเพื่อความปลอยภัย
ทบทวนการฝึก
ในแต่ละสัปดาห์เราจะทำการทบทวนการฝึกเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ของเราจะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
อุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่
อุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่พร้อมในการทำงาน ในการตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบ
การออกกำลังกาย
ออกกำลังการในทุกวัน เพื่อให้มีพละกำลังพร้อมในการปฏิบัติงาน
กล้องวงจรปิด
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มิตรภาพการบริการ
หัวใจหลักของการทำงานคือมิตรภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้รับบริการ
รับสมัครงาน
ทางเราต้องการพนักงาน รปภ.ที่มีจิตบริการเป็นจำนวนมาก
บริการด้วยใจ มาตรฐานความปลอดภัยระดับมืออาชีพอัลบั้มกิจกรรมของเรา


ฝึกระเบียบเข้มข้น


ตรวจสอบการปฏิบัติ


ชี้แจงรายละเอียดปรีกย่อย


อดทนต่อสภาวะความลำบากแม้ตากแดดก็ตาม


ตรวจสอบความเป็นระเบียบ


ชี้แจงการปฏิบัติทุกรายละเอียด


เข้าใจการปฏิบัติงาน


ทำตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง


ศึกษาภาคทฤษฏี


ศึกษาภาคทฤษฏี


ศึกษาภาคทฤษฏี


ศึกษาภาคทฤษฏี


ภาคปฏิบัติตามแบบครูฝึกแนะนำ


ภาคปฏิบัติตามแบบครูฝึกแนะนำ


ภาคปฏิบัติตามแบบครูฝึกแนะนำ


ภาคปฏิบัติตามแบบครูฝึกแนะนำ


ภาคปฏิบัติตามแบบครูฝึกแนะนำ


ภาคปฏิบัติตามแบบครูฝึกแนะนำ
วิดีโอน่าสนใจ
CYP group

เว็บไซต์ในเครือซีวายพี กรุ๊ป

ซีวายพี สไลด์ออน 24 ชม.

เว็บไซต์ในเครือ