เกี่ยวกับเรา
บริการด้วยใจ
ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เรายึดถือการบริการของเราเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเราทุกนาย ต้องมีคุณสมบัติ รักการบริการ ซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพ อ่อนน้อม อดทน มีหลักปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
มาตรฐานความปลอดภัยระดับมืออาชีพ
เรายึดถือความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รักษาความปลอดภัยให้มีคุณสมบัติ ช่างสังเกต จดจำ อดทน แข็งแรง มีความตื่นตัวอยู่เสมอ ตัดสินใจและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพ
ทั้งนี้ เราได้นำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงาน (GUARD SCAN) เพื่อตรวจสอบการทำงานพนักงานรักษาความปลอดภัย ของเรา รวมถึงการวางแผนการตรวจป้องกันเหตุ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างทุกท่านอุ่นใจเมื่อใช้บริการงานรักษาความปลอดภัยของเราCYP group

เว็บไซต์ในเครือซีวายพี กรุ๊ป

ซีวายพี สไลด์ออน 24 ชม.

เว็บไซต์ในเครือ